GALERIA

Kolędnicy misyjni w Siemiatyczach

„Kościół powierza dzieciom zadanie ewangelizacji świata” - mówił św. Jan Paweł II, powierzając najmłodszemu pokoleniu działania na rzecz misji na całym świeci. Jedną z form tego posługiwania na rzecz Kościoła są Kolędnicy Misyjni.