Kościół

23 lata temu Jan Paweł II przybył do Siedlec

Siedlce Pt. 10.06.2022 11:47:24
10
cze 2022

10 czerwca 1999 r. Papież Polak w czasie siódmej pielgrzymki do Polski odwiedził diecezję siedlecką. Była to najdłuższa podróż apostolska do Ojczyzny.

Rano papieski śmigłowiec wylądował na siedleckich błoniach. Ten dzień pielgrzymki miał charakter ekumeniczny. We wspólnej modlitwie uczestniczyli pielgrzymi zza wschodniej granicy; także; grekokatolicy ze swoimi biskupami. Ołtarz papieski przypominał łan zboża, z którego wyrasta krzyż.
W homilii Ojciec Święty podjął kwestie podziałów w chrześcijaństwie i prowadził rozważania na temat męczeńskiej śmierci Unitów Podlaskich w Pratulinie, jako wkładu w obronę jedności Kościoła, który jest Winnicą Pana. „Męczennicy z Pratulina bronili Kościoła, który jest winnicą Pana. Oni tej winnicy pozostali wierni aż do końca i nie ulegli naciskom ówczesnego świata, który ich za to znienawidził. […] Dali świadectwo swej wierności Chrystusowi w Jego świętym Kościele. W świecie, w którym żyli, z odwagą starali się prawdą i dobrem zwyciężać szerzące się zło, a miłością chcieli pokonywać szalejącą nienawiść” – mówił Jan Paweł II.
Papież Polak podkreślił także potrzebę autentycznego świadectwa wiary współczesnych uczniów Chrystusa. „Dzisiaj może bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa - niewiast i mężczyzn, młodych i starszych. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół, który przez dwadzieścia wieków niesie wszystkim ludom i narodom zbawienie i głosi niezmienną naukę Ewangelii”.
Po mszy św. papież odwiedził także siedlecką katedrę; zaś po południu Jan Paweł II udał się do Drohiczyna. Myślą przewodnią wizyty w Drohiczynie były słowa Chrystusa: "Aby wszyscy stanowili jedno".Foto: Archiwum Diecezji Siedleckiej / Janusz Mazurek

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.