Kościół

II Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej

Siedlce Wt. 21.09.2021 16:07:37
21
wrz 2021

„Kulturę tworzy człowiek, bo jest ona wytworem jego duchowego życia, a życie duchowe człowieka jest związane z jego relacją do Pana Boga” - mówił podczas II Kongresu Kultury Diecezji Siedleckiej Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda. 21 września w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu odbyło się to wydarzenie kulturalne o wymiarze diecezjalnym. Centralnym punktem spotkania była Msza św. w intencji ludzi kultury, której przewodniczył Pasterz diecezji siedleckiej.

Przed uczestnikami wystąpili zaproszeni goście. Ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, mówił o kulturze w ujęciu Jana Pawła II. „Ojciec św. Jan Paweł II rozpoczął dialog Kościoła z kulturą. To On pokazał drogi tego dialogu i jako prorok swoich czasów i dzisiejszych czasów – podkreślał, ks. Tyrała. Jak będziemy mówić o ocaleniu świata to będziemy mówić przez kulturę, że jeśli toczy się walka dzisiaj to ona dotyczy kultury. Dlatego, że to dotyczy wprost człowieka” - podkreślał prelegent.

Przed uczestnikami wystąpili także ks. dr Piotr Tymosiewicz z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej z wykładem „Arteterapia - terapia przez sztukę”, a także ks. Paweł Broński, Dyrektor Diecezjalnej Telewizji FARO TV mówił o „Nowych mediach wizualnych jako narzędziu upowszechniania sztuki i promocji twórców”.
Podczas Kongresu był czas na dyskusję i wystąpienie Diecezjalnego Duszpasterza Środowisk twórczych ks. dra Piotra Radzikowskiego, organizatora tego wydarzenia.
Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Zuzanny Małgorzaty Budzyńskiej (skrzypce) i Szymona Ogryzka (fortepian).

Warto dodać, że Kongresowi towarzyszyła wystawa „Ars sacra. Ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika. W 95 rocznicę powstania Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki” przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 2


Transmisję z Kongresu prowadziła telewizja internetowa Faro TV:

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.