Kościół

Katolickie Radio Podlasie jest naszym wielkim dobrem

03
wrz 2022

Katolickie Radio Podlasie jest nasze, podlaskie […]. Nie możemy go utracić. Nie możemy z niego zrezygnować. Ono ma do wypełnienia swe zadanie w kolejnych latach swej historii. Wszyscy winniśmy zadbać, by nasze radio było w dalszym ciągu słyszalne w naszych domach - mówił bp Kazimierz Gurda podczas sprawowanej w katedrze siedleckiej Mszy św. na rozpoczęcie świętowania Jubileuszu 30 lat istnienia Katolickiego Radia Podlasie.

W sobotniej Eucharystii uczestniczyły Koła Przyjaciół KRP wraz z księżmi opiekunami, proboszczowie siedleckich parafii oraz obecni i byli pracownicy radia. Zebrani wspólnie dziękowali Panu Bogu za to, że KRP realizuje dzieło towarzyszenia człowiekowi w jego historii zbawienia. Wszyscy odpowiedzialni za radio składali dziękczynienie za to, że na falach radiowych mogą głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Ksiądz biskup w homilii nawiązał do historii radia, które rozpoczęło nadawanie 9 lipca 1992 r. Wskazał, że od tamtego momentu, przez 30 lat bardzo wiele wydarzyło się w życiu Kościoła na świecie, w Polsce i diecezji siedleckiej. To lata bogate w wydarzenia w życiu świata, naszego kraju i regionu. - Wydarzenia, problemy, pytania łatwe i trudne, odpowiedzi szukające prawdy, były i są odnotowywane oraz słyszane w naszym diecezjalnym radiu - wskazał biskup siedlecki. To zadanie KRP wypełnia każdego dnia przez 30 lat.

W homilii bp Kazimierz Gurda wskazał na zadania KRP na polu ewangelizacji. Ta misja realizowana jest przez codzienne modlitwy obecne od rana do wieczora, czy też przez audycje religijne. W historię zbawienia realizowaną przez Boga, wpisują się wydarzenia z życia wiernych, naszych rodzin, młodzieży i dzieci. - Bóg bowiem realizuje swój plan zbawienia przez Chrystusa obecnego w Kościele. W ten sposób nasze radio wpisuje się w zbawczą misję Kościoła. W misję, która została zlecona Kościołowi przez Chrystusa. Dlatego nasze Radio działa we wspólnocie Kościoła, ale nie tylko dla wspólnoty Kościoła, ale dla wszystkich, którzy poszukują zbawienia, którzy poszukują prawdy, którzy poszukują sensu życia - zaakcentował ksiądz biskup.

Biskup siedlecki zwrócił się także do pracowników KRP. Przypomniał, że praca w radiu jest towarzyszeniem człowiekowi na drodze wiary, pomocą w poznawaniu prawdy. To także rozświetlanie bieżących wydarzeń światłem Ewangelii. Dzisiejszy świat potrzebuje prawdy, promowania wartości ewangelicznych i ukazywania niezmiennych fundamentów, na których można budować swoje życie. - Media katolickie mają za zadanie o wartościach niezmiennych, pomimo zmieniającego się świata, mówić i o nich przypominać. […] Ukazywać drogę powrotu do prawdy tym, którzy od niej odeszli - mówił bp Gurda.

Ksiądz biskup podziękował także wszystkim pracownikom, którzy swą pracę traktują jako misję daną przez Chrystusa w Kościele. - Drodzy pracownicy Katolickiego Radia Podlasie, bez waszego zaangażowania, bez waszej wiary, bez waszej pracy i poświęcenia, naszego radia by nie było - mówił biskup siedlecki.

Słowa wdzięczności bp Kazimierz Gurda skierował także wobec wszystkich słuchaczy KRP, księży i parafii. Dziękowano także 57 wspólnotom Kół Przyjaciół radia diecezji siedleckiej. - Dzisiaj cieszymy się waszą obecnością, tu w katedrze siedleckiej, w dniu podziękowania Panu Bogu za Katolickie Radio Podlasie. Pragniemy wam podziękować za wasze uczestnictwo w modlitwie prowadzonej przez Radio. Za przyjazdy do studia, za waszą życzliwość i troskę - akcentował bp Gurda.

Po Eucharystii zebrani udali się do ogrodów kurialnych na Festyn Rodzinny. Był to czas podziękowań Kołom Przyjaciół KRP, a także wspólnej zabawy.

Ks. MW/EŁ

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.