Kościół

Nowi diakoni w diecezji siedleckiej

Siedlce Sob. 05.06.2021 14:36:10
05
cze 2021

- Dla całej wspólnoty diecezjalnej to dzień wielkiej radości - mówił 5 czerwca w siedleckiej katedrze ks. bp Grzegorz Suchodolski. Biskup pomocniczy diecezji przewodniczył Eucharystii i udzielił święceń diakonatu trzem alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.

W homilii ksiądz biskup mówił, że powołanie to dar i tajemnica i nawiązując do zdania z odczytanej Ewangelii "Jezus przywołał swoich uczniów do siebie", podkreślił: - Chcemy w to mocno wierzyć, że moment święceń jest tajemnicą przywołania. Dzisiaj w dniu swoich pierwszych święceń Bartosz, Jakub i Mateusz przeglądają się raz jeszcze w zwierciadle tych słów a nie są to słowa proste. Tajemnica przywołania oznacza bowiem najpierw radykalne zerwanie ze światem, porzucenie planów, zerwanie dotychczasowych relacji ale także zerwanie z duchem świata, świata który daje innym odczuć swa władzę. Mówił także o tym, co oznacza powołanie do kapłaństwa. - Drodzy Bracia, słowami pierwszego czytania mówimy Wam: "Oddani posługiwaniu zleconemu przez Miłosierdzie nie upadajcie na duchu, unikajcie postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekajcie się do żadnych podstępów, ani nie fałszujcie Słowa Bożego lecz ukazywaniem prawdy poddawajcie siebie samych w obliczu Boga, osądowi sumienia każdego człowieka. Pamiętajcie też, że nosicie ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc a nie z Was.

- Umocnieni darem Ducha Świętego będziecie pomagać Biskupowi i jego prezbiterom w posłudze Boga, ołtarza i miłości - kontynuował. - Jako diakoni będziecie czytać Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Będziecie głosić kazania, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich i je błogosławić. Będziecie nosić wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Będziecie pełnić dzieła miłosierdzia na wzór Chrystusa (...) Przyjmijcie ten ofiarowany przez Boga dar i uczyńcie go darem radosnym w służbie całego Kościoła Powszechnego.

Nowi diakoni to:
Mateusz Pasek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim
Bartosz Švăbik z parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach
Jakub Wąsowski z parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie

W tygodniu poprzedzającym świecenia klerycy uczestniczyli w Kodniu w rekolekcjach, którym przewodniczył ks. kan. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny WSD.


zdjęcia: Monika Radomyska, Aleksandra Stawowy

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Edyta Łukaszewska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.