Kościół

W intencji beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego

Siedlce Sob. 25.09.2021 14:03:35
25
wrz 2021

Wierni parafii katedralnej modlili się 25 września o prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci i w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego. Każdego 25 dnia miesiąca postulator procesu beatyfikacyjnego ks. dr Mariusz Świder, przewodniczy Eucharystii.

25 września Kapłan zachęcał aby spojrzeć na osobę Prymasa Tysiąclecia, tak niedawno beatyfikowanego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W homilii przybliżał jego sylwetkę i przypomniał, że byli równolatkami z Biskupem Ignacym Świrskim. „Nie przez przypadek 28 marca 1968 roku w katedrze siedleckiej, Prymas Wyszyński nazywa Bpa Świrskiego „Bożym człowiekiem”. Znamy go jako człowieka zatroskanego b bliźniego w potrzebie. Nazywanego Ojca ubogich”- mówił ks. Mariusz Świder.
Sługa Boży Bp Ignacy Świrski urodził się w wielodzietnej rodzinie i to nauczyło go jak dzielić się tym co ma. Przypomniał czasy jego młodości, trudny okres okupacji, konieczność ukrywania się, czy służenie żołnierzom uczestniczącym w walkach. Jak zaznaczył, to znak obecności Boga i dowód na poddanie się Jego woli. Ksiądz Postulator podkreślał także, że Biskup Świrski na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiał Pana Boga. Kapłan podkreślał, że Biskup Ignacy, niósł Chrystusa w swoim nauczaniu, w postawie dobroczynności i wrażliwości na ludzką krzywdę i biedę ale także w każdym dobrym geście.

Kolejna Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego bpa Ignacego Świrskiego będzie celebrowana 25 października o godz. 12:00 w katedrze siedleckiej.
Dziś wierni modlili się także w intencjach, które zanoszone są i opisywane w Księdze Łask i Próśb oraz w skrzynce w internecie za wstawiennictwem Sługi Bożego bpa Ignacego Świrskiego. Księga na co dzień umieszczona jest przy wizerunku byłego Biskupa siedleckiego w prawej nawie katedry.

Tam też znajdują się obrazki z modlitwą o Beatyfikację Sługi Bożego i książeczki i jego osobie.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.