Region

Nowy pawilon mieszkalny w ZK w Siedlcach

Siedlce Wt. 10.05.2022 18:28:46
10
maj 2022

162 osadzonych przyjmie Zakład Karny w Siedlcach. 10 maja oficjalnie otwarto nowy pawilon mieszkalny.

Uroczystość otwarcia i przekazania do użytku pawilonu mieszkalnego rozpoczął Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak.

Następnie głos zabrali kolejno Michał Woś - Wiceminister Sprawiedliwości, Marcin Sławecki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej w Warszawie, płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie. Poświęcenia obiektu dokonał Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. W dalszej części uroczystości dokonano symbolicznego otwarcia budynku penitencjarnego i przecięcia wstęgi. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wysłuchać prelekcji dotyczącej historii siedleckiej jednostki penitencjarnej, jej funkcjonowania na przestrzeni ostatnich lat oraz powstania nowoczesnego pawilonu mieszkalnego. Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzili nowo wybudowany pawilon mieszkalny. Wydarzeniu towarzyszyła możliwość zapoznania się z wystawą tematyczną dotyczącą Zakładu Karnego w Siedlcach.

Oprócz ww. gości w otwarciu nowo wybudowanego pawilonu mieszkalnego udział wzięli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, lokalnych władz samorządowych, instytucji państwowych, sądownictwa, uczelni wyższych, instytucji charytatywnych i społecznych, związków zawodowych, podmiotów współpracujących z zakładem karnym w zakresie readaptacji osób pozbawionych wolności i zatrudnienia skazanych, kadry siedleckiej jednostki penitencjarnej oraz duchowieństwa.

W nowym pawilonie przygotowano 4 -5 osobowe cele, oprócz tego budynek zawiera dwie łaźnie, gabinety wychowawców i psychologów, pomieszczenia do przeprowadzenia kontroli, świetlice, pomieszczenia gospodarcze i windę. Powierzchnia zabudowy wynosi 683 m2 powierzchnia użytkowa budynku 1133 m2. Koszt inwestycji to niemal 9 mln zł. Budynek mieszkalny budowany był zgodnie ze standardami europejskimi, uwzględniając również potrzeby osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku. Nowy pawilon, to także nowe miejsca pracy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zatrudnienie w ZK znalazło także dodatkowych 20 funkcjonariuszy. Obecnie w zakładzie znajduje się 700 osadzonych. Na przełomie maja i czerwca powiększy się liczba osadzonych. Większość z nich weźmie udział w programie „Praca dla więźniów”. ZK w Siedlcach współpracuje przedsiębiorcami, m.in. Zakładem Mięsnym Wierzejki, który może zatrudnić do 60 osadzonych.

Siedlecka jednostka penitencjarna, która jest zabytkowym obiektem. Od ponad 10 lat jest systematycznie modernizowana. Wszystkie pawilony mieszkalne zostały gruntownie wyremontowane, a istniejące instalacje zmodernizowane lub wymienione. Przeprowadzono również rewitalizację muru otaczającego jednostkę, zakupiono nowoczesny zestaw RTG, agregat prądotwórczy i inne sprzęty podnoszące bezpieczeństwo jednostki i osób przebywających na jej terenie. Poprawie systematycznie ulegają warunki odbywania kary pozbawienia wolności, ale także miejsca pracy funkcjonariuszy i pracowników.

Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach realizowana jest w ramach programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020, jest to pierwsza ustawa modernizacyjna naszej formacji od 1989 roku. Na Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 przeznaczono w sumie ponad 1,5 mld zł. Najwięcej środków przeznaczono na remonty i modernizacje aresztów śledczych i zakładów karnych oraz na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. W ramach środków modernizacyjnych zakupiono również uzbrojenie, a także sprzęt i wyposażenie specjalne. Realizacja programu istotnie poprawia skuteczność działań SW w zakresie ochrony i poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych pracownikom więziennictwa i funkcjonariuszom.

Zakład Karny w Siedlcach jest jednostką nowoczesną, ale nie stracił przy tym klimatu zabytkowego obiektu, którego historia sięga ponad 170 lat wstecz. Tutaj historia przeplata się z nowoczesnymi rozwiązaniami. I choć kadra jest bardzo młoda stara się nie zapominać o bogatej przeszłości jednostki.Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook