Region

Zwolniono 13 pielęgniarek w Szpitalu Wojewódzkim. Związek Zawodowy się broni

Siedlce Pt. 10.09.2021 13:50:19
10
wrz 2021

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach zwolniono 13 pielęgniarek z oddziału kardiologicznego. Władze w swoim komunikacie twierdzą, że doszło do rażących naruszeń zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. Zarząd „OZZPiP Zakładowa Organizacja Związkowa działająca przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach” informuje, że okoliczności, które według pracodawcy mogły stanowić podstawy rozwiązania umów o pracę, nie są naruszeniem obowiązków pracowniczych.

Komunikat Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą naruszenia obowiązków pracowniczych przez część personelu pielęgniarskiego, informujemy, że w wyniku szczegółowego postępowania wyjaśniającego stwierdzono rażące naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń podjęto działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji służbowych. Jednocześnie, wbrew pojawiającym się komunikatom medialnym, informujemy, że nie doszło do zwolnień grupowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Nie jest również prawdziwa informacja, aby sprawa dotyczyła zaległości w wypełnianiu dokumentacji medycznej. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa sprawa będzie wyjaśniana przez uprawnione organy. Z tych też względów aktualnie zasadne jest powstrzymanie się od udzielania szczegółowych informacji dotyczących sprawy. Jednocześnie informujemy, że bezpieczeństwo opieki nad pacjentem i ciągłość udzielanych świadczeń nie są zagrożone.

Oświadczenie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa działająca przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o

W dniu 08 września 2021 roku Pracodawca - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. - rozwiązał umowy o pracę bez wypowiedzenia z 13 pielęgniarkami wykonującymi obowiązki na Oddziale Kardiologii. Związek Zawodowy po zawiadomieniu go przez Pracodawcę o zamiarze rozwiązania umów o pracę we wszystkich przypadkach zaopiniował je negatywnie i szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko. Okoliczności, które według Pracodawcy mogły stanowić podstawy rozwiązania umów o pracę, nie są naruszeniem obowiązków pracowniczych, ani tym bardziej ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a tylko w takim wypadku Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Tym bardziej okoliczności te nie mogą stanowić podstawy do zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury.

Pracodawca - w ocenie Związku Zawodowego - nadużył obu tych instytucji prawa. Pracowników z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, od wielu lat nienagannie wykonujących swoje obowiązki, nigdy nie karanych, postawił w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Niewątpliwie też działania te negatywnie wpłynęły na sytuację Oddziału Kardiologicznego, ze względu na pozbawienie go w tak dużym stopniu wykwalifikowanej kadry.

Związek Zawodowy ma nadzieję, że doraźne działania podjęte przez Pracodawcę zapewnią dalsze funkcjonowanie Oddziału dla dobra pacjentów, chociaż nie będzie to łatwe ze względu na braki kadrowe zarówno w Szpitalu jak i na rynku usług pielęgniarskich. Działania te są zatem niezasadne również ze względów społecznych.
Związek Zawodowy chciałby też podkreślić, że zbyt daleko idąca kategoryczność stwierdzeń Pracodawcy, nieadekwatna do okoliczności, wpłynęła negatywnie na opinie publiczną i spowodowała falę obraźliwych komentarzy, które naruszają dobre imię pielęgniarek, nie tylko tych, których dotknęło to wątpliwe działanie Pracodawcy. Natomiast tym, z którymi rozwiązano umowy o pracę, poważnie utrudniło dalszą aktywność zawodową.

Związek Zawodowy apeluje do opinii publicznej o większą wstrzemięźliwość w formułowaniu ocen pracy zawodowej pielęgniarek z Oddziału Kardiologii, zaś do potencjalnych Pracodawców, by nie traktowali okoliczności sprawy wynikających z oświadczeń Szpitala jako definitywnych i ostatecznych. Tym bardziej, że każda z pielęgniarek zamierza odwołać się do Sądu Pracy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jako niezasadnego.

Bardziej szczegółowych informacji Związek Zawodowy udzieli na dalszym etapie sprawy. Z poważaniem,rzewodnicząca OZZPiP Zakładowej Organizacji Związkowej - Z. Czyż.
KSkor [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Kamil Skorupski
+48.504838118

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.